Terug

Aan welke aspecten van de PSD moeten betaaldienstverleners die gebruik maken van overgangsregels zich houden?

De overgangsregels staan sommige betaaldienstverleners toe om hun vergunning en/of registratie iets later aan te vragen. Echter, alle betaaldienstverleners dienen zich vanaf 1 november 2009 aan de gedragsregels van de PSD te houden.Naar alle veelgestelde vragen