Terug

Onder welke Ombudsman/Klachteninstituut valt een betaaldienstverlener die in een andere lidstaat gebruikt maakt van een paspoort?

Details zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.
 
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) geldt voor Nederlandse betaaldienstverleners en buitenlandse Europese betaaldienstverleners die in Nederland opereren. EU/EER betaaldienstverleners kunnen zich vrijwillig aansluiten bij KiFID als zij vanuit het buitenland betaaldiensten in Nederland verrichten.Naar alle veelgestelde vragen