Terug

Stellen andere lidstaten andere eisen aan betaaldienstverleners?

De PSD is vooral een harmoniserende richtlijn en de eisen die lidstaten aan betaaldienstverleners stellen zouden overeen moeten komen. Echter, er is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen in de PSD en lidstaten kunnen deze op een andere manier invullen. Daarnaast kunnen interpretaties van de PSD en de methode van implementatie verschillen.Naar alle veelgestelde vragen