Terug

Richtlijn betaaldiensten - Overgangsregeling

Onderstaande vragen en antwoorden gaan over PSD1. Met de implementatie herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) verandert mogelijk het antwoord op sommige vragen. Lees meer informatie op de website.

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaaldiensten - Overgangsregeling

Wanneer moet een vergunning of het registreren van een vrijstelling worden aangevraagd?

Als een betaaldienstverlener op legale wijze betaaldiensten aanbood vóór 25 december 2007, kan tot 25 december 2010 gewacht worden met het registeren van een vrijstelling en tot 1 mei 2011 gewacht worden met het aanvragen van een vergunning.

Als een betaaldienstverlener geen legale betaaldiensten aanbood vóór 25 december 2007, moet deze betaaldienstverlener vóór 1 november 2009 een vergunning hebben of een geregistreerde vrijstelling.

Let op: het kan meerdere maanden duren om uw aanvraag te behandelen!

Stuur deze vraag door

Zijn de overgangsregels van toepassing in alle EU/EER landen of alleen Nederland?

De overgangsregels maken deel uit van de PSD en moeten in alle lidstaten geïmplementeerd worden. De lidstaten kunnen wel verschillend omgaan met de overgangsregels. Betaaldienstverleners die in andere landen willen opereren dienen de van toepassing zijnde overgangsregels voor het betreffende land te bestuderen.

Stuur deze vraag door

Aan welke aspecten van de PSD moeten betaaldienstverleners die gebruik maken van overgangsregels zich houden?

De overgangsregels staan sommige betaaldienstverleners toe om hun vergunning en/of registratie iets later aan te vragen. Echter, alle betaaldienstverleners dienen zich vanaf 1 november 2009 aan de gedragsregels van de PSD te houden.

Stuur deze vraag door

Kunnen betaaldienstverleners die gebruik maken van de overgangsregels gebruik maken van een Europees Paspoort?

Nee. Betaaldienstverleners die gebruik wensen te maken van een Europees Paspoort moeten per 1 november 2009 een vergunning hebben.

Stuur deze vraag door

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op betaaldienstverleners die onder een paspoort opereren?

De AFM houdt toezicht op het gedrag van een EU/EER betaaldienstverlener die in Nederland opereert via een paspoort. Toezicht op prudentiële regels wordt echter gehouden door het land waarin de betaaldienstverlener is gevestigd.

Voor een Nederlandse betaaldienstverlener die in een andere lidstaat opereert, is de andere lidstaat verantwoordelijk voor het gedragstoezicht binnen die lidstaat. DNB blijft verantwoordelijk voor het toezicht op prudentiële regels.

Stuur deze vraag door

Zullen alle EU/EER landen hun toezicht op de gedragsregels risico-gestuurd inrichten?

Iedere lidstaat zal haar eigen toezichtstrategie kiezen.

Stuur deze vraag door

Stellen andere lidstaten andere eisen aan betaaldienstverleners?

De PSD is vooral een harmoniserende richtlijn en de eisen die lidstaten aan betaaldienstverleners stellen zouden overeen moeten komen. Echter, er is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen in de PSD en lidstaten kunnen deze op een andere manier invullen. Daarnaast kunnen interpretaties van de PSD en de methode van implementatie verschillen.

Stuur deze vraag door

Onder welke Ombudsman/Klachteninstituut valt een betaaldienstverlener die in een andere lidstaat gebruikt maakt van een paspoort?

Details zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.
 
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) geldt voor Nederlandse betaaldienstverleners en buitenlandse Europese betaaldienstverleners die in Nederland opereren. EU/EER betaaldienstverleners kunnen zich vrijwillig aansluiten bij KiFID als zij vanuit het buitenland betaaldiensten in Nederland verrichten.

Stuur deze vraag door