Terug

Betalings- en storneringstermijnen: Wat wordt de stornotermijn voor incasso’s?

Voor een aantal type incasso’s schrijft de nieuwe regelgeving een stornotermijn van 8 weken voor (art 63 lid 1 PSD). De betaalinstelling moet vaststellen of een storno voldoet aan de onder (a) en (b) van art 62 PSD gestelde vereisten.Naar alle veelgestelde vragen