Terug

39. Betalings- en storneringstermijnen: De consument kan tot één werkdag voor uitvoering van de betalingstransactie zijn opdracht herroepen (artt. 7:534 lid 1 jo. 7:532 lid 1 BW). Hoe werkt dat in het weekend?

Dit is afhankelijk van de definitie van werkdag die met de klant is overeengekomen (algemene voorwaarden). Een betaaldienstverlener zou de zaterdag en zondag niet als werkdagen kunnen definiëren. Een door de consument in het weekend ingelegde betaalopdracht (via e-banking) bij deze betaalinstelling, wordt dan geacht op maandag te zijn ontvangen. Tussen het invoeren van de opdracht en de ontvangst van de opdracht zitten geen werkdagen dus de betaling is niet herroepbaar. De betaaldienstverlener houdt voor de valutering de gehanteerde werkdagen aan.Naar alle veelgestelde vragen