Terug

Afhankelijk van het type contract, zijn er regels over de beschikbaarheid van informatie en de manier van verstrekking. Andere aspecten van de informatie zijn vormvrij, wel is van belang dat de informatie in begrijpelijke taal is opgesteld.

Hoewel het aanbieden van een kredietfaciliteit op zichzelf geen betaaldienst is, is het uitvoeren van betaaldiensten op basis van een kredietfaciliteit wel een betaaldienst. De meeste aspecten van een kredietfaciliteit zijn onlosmakelijk verweven met een betaaldienst en vallen onder het raamcontract en dus onder informatieverplichtingen van de PSD. Bijvoorbeeld, informatie over rente.Naar alle veelgestelde vragen