Terug

Wat zijn de gedragsregels van de PSD?

De PSD legt betaaldienstverleners een scala aan informatieverplichtingen op, waaronder precontractuele informatie (zoals voorwaarden) en postcontractuele informatie (zoals het bedrag en de valuta van de betaling). Daarnaast zijn er regels over de rechten en verplichtingen van gebruikers van betaaldiensten en betaaldienstverleners. Zo is het verrekenen van kosten niet toegestaan, tenzij dit is overeengekomen.

De details staan in titel III en IV van de PSD, en in de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek (7B).Naar alle veelgestelde vragen