Terug

Welke beschrijving is nodig om een betalingstransactie te herkennen

Op grond van artikel 71f, eerste lid, sub a, BGfo  moet een 'referentie aan de hand waarvan de betaler kan bepalen welke betalingstransactie het betreft' worden verstrekt.

De AFM schrijft geen vaste 'referentie' voor. Het moet voor een betaler duidelijk zijn aan wie het bedrag is overgemaakt. Vaak zal daarvoor alleen een naam niet voldoende zijn, maar dient er een tweede criterium te worden genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een rekeningnummer zijn, maar ook een adres en/ of woonplaats.Naar alle veelgestelde vragen