Terug

Op welke consumentenrechten zal de PSD de meeste invloed hebben?

Consumenten hebben recht op specifieke informatie over hun transactie en de transactie moet binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd (in 2012 moet dit de eerste werkdag zijn volgend op de dag waarop zij de transactie hebben geïnitieerd). Consumenten zullen een grotere duidelijkheid hebben over hun rechten en plichten in relatie tot betaaldiensten, zoals de omstandigheden waarin zij recht hebben op een terugboeking.

Consumenten zullen het recht hebben om te klagen over hun betaaldienstverlener bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) als zij niet tevreden zijn over de manier waarop de betaaldienstverlener hun klacht heeft behandeld.Naar alle veelgestelde vragen