Terug

Wat zijn de belangrijkste bepalingen van de PSD?

De PSD creëert een nieuwe categorie onder toezicht staande financiële instellingen: betaaldienstverleners. Betaaldienstverleners moeten zich vanaf 1 november 2009 aan de voor hen toepasselijke wettelijke bepalingen houden en staan zowel onder prudentieel toezicht (DNB) als gedragstoezicht (AFM).

Sommige van de bepalingen van de PSD zijn vergelijkbaar met de bepalingen in de Algemene Bankvoorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, zoals deze al golden vóór 1 november 2009. Deze kunt u bij uw lokale bank opvragen.Naar alle veelgestelde vragen