Terug

Wie houdt toezicht op buitenlandse betaaldienstverleners?

Een betaaldienstverlener die een vergunning heeft verkregen in een andere EU-lidstaat staat onder het toezicht van de toezichthouder(s) in dat land. Deze buitenlandse betaaldienstverlener kan na het doorlopen van een notificatieprocedure ook in andere EU-lidstaten betaaldiensten aanbieden, waaronder in Nederland. De toezichthouder in het land waar de vergunning is verleend blijft verantwoordelijk voor het toezicht op deze ondernemingen. Wanneer een Nederlandse toezichthouder, bijvoorbeeld DNB of de AFM, een probleem signaleert bij een buitenlandse betaaldienstverlener, informeert zij de buitenlandse toezichthouder en dringt eventueel aan op een interventie van de toezichthouder.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.Naar alle veelgestelde vragen