Terug

Waar houdt de AFM toezicht op bij betaaldienstverleners?

Betaaldienstverleners zijn financiële ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De gedragsregels waar de AFM toezicht op houdt zijn vastgelegd in Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht, in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en in Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijke taak van de AFM is het toezicht op de kwaliteit van de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. Ook houdt de AFM toezicht op de inrichting van klachtenprocedures en het recht op de toegang tot betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Bij het toezicht van de AFM staat de zorgvuldige behandeling van klanten centraal.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.


Naar alle veelgestelde vragen