Terug

Moet u uw klanten informeren over PSD2?

Betaaldienstverleners moeten elke verandering in de overeenkomst met een betaaldienstgebruiker kenbaar maken aan de gecontracteerde, uiterlijk twee maanden vóór de ingangsdatum van de verandering. Dit geldt ook voor wijzigingen in eerder aan de betaaldienstgebruiker verstrekte informatie en/of voorwaarden. Veranderingen als gevolg van PSD2-regelgeving moeten dan ook worden gemeld aan de gecontracteerde.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.Naar alle veelgestelde vragen