Terug

PSD2 - Europese richtlijn betaaldienstverlening

De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn over betaaldienstverlening. PSD2 vervangt de Richtlijn Betaaldiensten uit 2007 (PSD1). Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.

Veelgestelde vragen over PSD2 - richtlijn betaaldienstverlening

Waar houdt de AFM toezicht op bij betaaldienstverleners?

Betaaldienstverleners zijn financiële ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De gedragsregels waar de AFM toezicht op houdt zijn vastgelegd in Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht, in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en in Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijke taak van de AFM is het toezicht op de kwaliteit van de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. Ook houdt de AFM toezicht op de inrichting van klachtenprocedures en het recht op de toegang tot betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Bij het toezicht van de AFM staat de zorgvuldige behandeling van klanten centraal.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.
Stuur deze vraag door

Moet u uw klanten informeren over PSD2?

Betaaldienstverleners moeten elke verandering in de overeenkomst met een betaaldienstgebruiker kenbaar maken aan de gecontracteerde, uiterlijk twee maanden vóór de ingangsdatum van de verandering. Dit geldt ook voor wijzigingen in eerder aan de betaaldienstgebruiker verstrekte informatie en/of voorwaarden. Veranderingen als gevolg van PSD2-regelgeving moeten dan ook worden gemeld aan de gecontracteerde.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.

Stuur deze vraag door

Wie houdt toezicht op buitenlandse betaaldienstverleners?

Een betaaldienstverlener die een vergunning heeft verkregen in een andere EU-lidstaat staat onder het toezicht van de toezichthouder(s) in dat land. Deze buitenlandse betaaldienstverlener kan na het doorlopen van een notificatieprocedure ook in andere EU-lidstaten betaaldiensten aanbieden, waaronder in Nederland. De toezichthouder in het land waar de vergunning is verleend blijft verantwoordelijk voor het toezicht op deze ondernemingen. Wanneer een Nederlandse toezichthouder, bijvoorbeeld DNB of de AFM, een probleem signaleert bij een buitenlandse betaaldienstverlener, informeert zij de buitenlandse toezichthouder en dringt eventueel aan op een interventie van de toezichthouder.

Lees meer over PSD2: Wetgeving voor het betalingsverkeer.

Stuur deze vraag door

Worden spaarrekeningen met een tegenrekening als betaalrekeningen in de zin van PSD2 gezien?

Spaarrekeningen met één of meer vaste tegenrekeningen vallen volgens de Europese Commissie niet onder PSD2. DNB en de AFM zullen dit standpunt volgen. Lees het volledige antwoord van AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) op deze vraag in een pdf.

Lees meer over PSD2: wetgeving voor het betalingsverkeer.

Stuur deze vraag door