Terug

Wat is een professionele partij volgens het provisieverbod voor beleggingsondernemingen?

Onder professionele partijen verstaan we professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Van deze groepen beleggers wordt verondersteld dat deze over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig in te kunnen schatten welke risico’s aan financiële instrumenten en beleggingsdiensten verbonden zijn. Daarom genieten deze beleggers een lager beschermingsniveau dan de beleggers.Naar alle veelgestelde vragen