Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Distributievergoedingen

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Distributievergoedingen

Wat zijn distributievergoedingen?

distributievergoeding-01

Distributievergoedingen zijn vergoedingen die de beleggingsonderneming ontvangt van een aanbieder van beleggingsfondsen voor het opnemen van een specifiek fonds in het assortiment van de beleggingsonderneming. Deze vergoedingen worden ook wel kick-back fees, bestandsvergoedingen, trailer fees of retrocessies genoemd.

 

Stuur deze vraag door

Vanaf wanneer zijn distributievergoedingen verboden?

Vanaf 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor distributievergoedingen een overgangsregeling van een jaar. Ook zijn distributievergoedingen voor sommige bestaande financiële instrumenten uitgezonderd.

Stuur deze vraag door

Waarom zijn distributievergoedingen verboden?

Doordat beleggingsfondsen distributievergoedingen betalen, hebben beleggingsondernemingen een prikkel om bepaalde fondsen in het assortiment op te nemen en de belegger naar het fonds met de hoogste vergoeding te leiden. Dit kan er toe leiden dat beleggingsondernemingen voor fondsen kiezen die niet in het belang van de belegger zijn.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de overgangsregeling in?

Een overgangsregeling heft een wettelijke regeling voor een bepaalde overgangsperiode op. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van het provisieverbod gaat de overgangsregeling in.

De overgangsregeling geldt voor bepaalde distributievergoedingen. Ze is van toepassing op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Hiervoor blijft het ontvangen of verschaffen van distributievergoedingen van of aan derden toegestaan tot 1 januari 2015 onder samengevat de volgende voorwaarden:

  • De distributievergoeding wordt in het geheel doorbetaald aan de belegger; én
  • aan de belegger wordt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling gedaan over de distributievergoedingen; én
  • de distributievergoeding komt de dienstverlening ten goede en de beleggingsonderneming zet zich in voor het belang van de belegger.

De overgangsregeling geldt dus niet voor retourprovisies en aanbrengvergoedingen.

Stuur deze vraag door

Waarom is er een overgangsregeling?

Voor dienstverlening met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling wordt de beleggingsondernemingen de tijd gegund om ook voor bestaande posities van beleggers de transitie te maken naar dienstverlening zonder distributievergoeding.

Gezien de hoeveelheid fondsen en beleggers is dit een tijdrovend proces. Doordat distributievergoedingen moeten worden doorbetaald aan de belegger wordt gewaarborgd dat er geen verkeerde prikkels van de distributievergoedingen uitgaan.

Stuur deze vraag door