Terug

Wat valt onder het begrip provisie?

In de definitie van  provisie wordt gesproken over ‘beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook’. Dit betekent dat ook de niet-geldelijke beloningen, zoals het verstrekken van software of opleidingen als provisie worden aangemerkt. Daarnaast zijn er afzonderlijke definities voor afsluit- en doorlopende provisie die met name van belang zijn bij de uitvoering van de provisiebalansregels.

Wettelijk kader
Art. 1:1 Wft en 1 BgfoNaar alle veelgestelde vragen