Terug

Provisie en beloning - Provisieverbod algemeen

Veelgestelde vragen over Provisie en beloning - Provisieverbod algemeen

Welke producten vallen onder het provisieverbod?

Niet alle financiële producten vallen onder het provisieverbod. Onderstaande producten vallen onder het provisieverbod. Voor deze producten moet u kosten voor advies en bemiddeling direct bij uw klant in rekening brengen.

 • hypothecaire kredieten
 • betalingsbeschermers
 • overlijdensrisicoverzekeringen
 • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • uitvaartverzekeringen
 • complexe producten, zoals beleggingsverzekeringen, pensioenverzekeringen en bankspaarproducten
 • dienstverlening onder het Nationaal Regime
Stuur deze vraag door

Wat is het provisieverbod?

Het provisieverbod houdt in dat klanten adviseurs en directe aanbieders rechtstreeks betalen voor advies en het afsluiten van producten die impactvol zijn voor klanten.

Vóór de inwerkingtreding van het provisieverbod betaalden klanten deze kosten via de prijs van het product. De beloning van adviseurs en van directe aanbieders mag door het provisieverbod niet meer in de prijs van het product zitten. Ook mogen adviseurs voor deze producten geen vergoeding (provisie) meer ontvangen van de aanbieder.

Dit betekent dat de adviseur niet langer afhankelijk is van de productaanbieder voor zijn beloning. Hierdoor wordt het voor adviseurs en directe aanbieders mogelijk het belang van de klant nog beter centraal te stellen.

Het provisieverbod geldt sinds 1 januari 2013.
Stuur deze vraag door

Voor wie geldt het provisieverbod?

Het provisieverbod geldt voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden van impactvolle of complexe producten door adviseurs, bemiddelaars en aanbieders. Zij brengen de kosten hiervoor rechtstreeks in rekening bij de klant. Stuur deze vraag door

Wanneer is het provisieverbod in werking getreden?

Het provisieverbod geldt sinds 1 januari 2013. Vanaf dat moment betaalt de klant direct voor financieel advies en bemiddeling. Stuur deze vraag door

Waarom is er een provisieverbod?

De provisiebetaling van aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars zorgde mogelijk voor een prikkel bij adviseurs/bemiddelaars om producten van een bepaalde aanbieder te verkopen. Door deze prikkel werd niet altijd in het belang van de klant geadviseerd. Dit heeft bijgedragen aan een aantal financiële affaires, zoals de aandelenlease- en woekerpolisaffaire.

Daarom is besloten om provisie voor bepaalde financiële producten helemaal te verbieden. Voor deze producten mag de adviseur/bemiddelaar geen provisie meer van de aanbieder ontvangen. De adviseur/bemiddelaar wordt voor zijn werkzaamheden rechtstreeks betaald door de klant.

Stuur deze vraag door

Is het provisieverbod van toepassing op een buitenlandse bank of verzekeraar?

Ja. Het provisieverbod is ook van toepassing op buitenlandse aanbieders die producten in Nederland aan klanten aanbieden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een bank of verzekeraar uit Frankrijk of Italië diensten verleent aan één of meerdere klanten in Nederland.

Dit geldt ook als de producten via een (buitenlandse) adviseur/bemiddelaar worden verkocht aan klanten in Nederland. De regels van het provisieverbod zijn dan van toepassing op de buitenlandse aanbieder en de adviseur/bemiddelaar. Hierbij maakt het niet uit dat de buitenlandse aanbieder in zijn eigen land niet aan het provisieverbod hoeft te voldoen.

Stuur deze vraag door

Valt het ‘Nationaal Regime’ ook onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners?

Financiële dienstverleners hebben voor al hun ‘Nationaal Regime’-activiteiten vanaf 1 januari 2014 met het provisieverbod voor financiële dienstverleners (FD provisieverbod) te maken.

Het maakt daarbij niet uit of zij deze diensten verlenen in combinatie met een complex product of hypothecair krediet. De financiële dienstverlener moet de kosten voor zijn dienstverlening rechtstreeks bij de consument in rekening brengen. Bovendien moeten deze kosten redelijk zijn.

Omdat per 1 januari 2014 ook een provisieverbod voor beleggingsondernemingen in werking treedt, zouden de financiële dienstverleners ‘Nationaal Regime’ met twee provisieverboden te maken krijgen. Om dit te vergemakkelijken is ervoor gekozen om deze financiële dienstverleners ook voor de verleende beleggingsdiensten onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners te laten vallen. Deze financiële dienstverleners vallen dus niet onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

Lees ook

Stuur deze vraag door

Waar vind ik alle vragen over het provisieverbod?

U vind meer vragen over provisieverbod voor financieel dienstverleners onder de volgende onderwerpen:

 1. Geen sturende afspraken
 2. De klant betaalt rechtstreeks
 3. De klant kan een bewuste keuze maken
 4. Eerlijke overgang naar provisieloos werken
Stuur deze vraag door