Terug

Mogen aanbieders softwareleveranciers betalen voor opname van hun producten in de software?

Nee, de betaling van een aanbieder aan een softwareleverancier voor de opname van haar producten in de advies- en/of vergelijkingstools is in strijd met het doel en de strekking van het provisieverbod en is daarom niet toegestaan.

Aanbieders mogen derden, in dit geval softwareleveranciers, niet betalen voor het opnemen van haar producten in advies- en/of vergelijkingstools, omdat het gebruik van advies- en/of vergelijkingstools onlosmakelijk verbonden is met het adviseren over of het bemiddelen in impactvolle producten. Een aanbieder die niet betaalt aan de softwareleverancier, wordt niet opgenomen in de advies- en/of vergelijkingstools. Daarmee loopt de aanbieder het risico dat zelfstandig adviseurs haar producten niet meenemen in de vergelijking. De betaling van de aanbieder aan de softwareleverancier kan om deze reden invloed hebben op de uitkomst van het advies van een zelfstandig adviseur. Dergelijke betalingen brengen daarom een risico op sturing met zich mee.

Aanbieders mogen softwareleveranciers wel betalen voor andere diensten, zoals voor het onderhoud van de systemen van de aanbieder of voor het gebruik van de software door de aanbieder.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’.


Naar alle veelgestelde vragen