Terug

Heeft een aanbieder een ontheffing nodig voor samenwerking met serviceorganisaties?

Nee. Wanneer de serviceorganisatie een ontheffing heeft voor het provisieverbod, hoeft de aanbieder zelf geen ontheffing aan te vragen. De aanbieder kan op basis van de ontheffing van de serviceorganisatie een passende beloning verstrekken aan deze serviceorganisatie voor de activiteiten die zij verricht voor de aanbieder.

Van de aanbieder wordt verwacht dat deze periodiek controleert of de serviceorganisatie over de juiste ontheffing beschikt. Zie hiervoor het Overzicht door de AFM verleende ontheffingen van het provisieverbod.Naar alle veelgestelde vragen