Terug

Hoe zorg ik dat mijn beloning niet kennelijk onredelijk is?

Een onderdeel van het provisieverbod voor financiële dienstverleners is de kennelijke onredelijkheidsnorm. Deze norm bepaalt dat de financiële dienstverlener geen beloning mag vragen die gelet op de aard en de omvang van de dienstverlening kennelijk onredelijk is.

Bij het vaststellen van uw beloning moet u rekening houden met de volgende omstandigheden:

  • De vraag of het bedrag dat de bemiddelaar of adviseur bij de klant in rekening brengt onredelijk is gezien het aantal uur dat aan het advies is besteed.
  • De vraag of het aantal uur dat aan het advies en de bemiddeling is besteed onredelijk is gezien de reikwijdte van de dienstverlening.
  • De vraag of de reikwijdte van het advies onredelijk is gezien de adviesaanvraag/-behoefte van de klant.
  • De vraag wat in de branche gebruikelijk is om in rekening te brengen voor bepaalde diensten.


Naar alle veelgestelde vragen