Terug

Wat houdt het dienstverleningsdocument in en voor wie is deze van toepassing?

Sinds 1 juli 2013 moeten financiële dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt verstrekken. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen.

Producten die onder het provisieverbod vallen zijn:

  • betalingsbeschermers
  • complexe producten
  • hypothecaire kredieten
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen of
  • bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hiervoor hoeft dan ook geen DVD verstrekt te worden.

Financiële dienstverleners (aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en (onder) gevolmachtigde agenten) die rechtstreeks klantcontact hebben met betrekking tot de dienstverleningsvraag van de klant moeten een DVD verstrekken. Als u geen rechtstreeks klantcontact heeft, of u heeft pas klantcontact nadat de consument het product al heeft afgesloten, hoeft u geen DVD te verstrekken.

De financiële dienstverlener publiceert, indien hij beschikt over een website, het dienstverleningsdocument op zijn website (artikel 86 lid 5 Bgfo Wft).

 Naar alle veelgestelde vragen