Terug

Wanneer moet het DVD aan de consument of cliënt worden verstrekt?

U moet het DVD in een vroegtijdig stadium aan de klant verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens het eerste klantcontact, maar in ieder geval steeds voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst.

Dus op het moment dat de klant nog geen beslissing heeft genomen over het distributiekanaal en de persoonlijke financiële situatie nog niet in kaart is gebracht.

Zo kan de klant in een vroeg stadium geïnformeerd worden over uw dienstverlening en de bijbehorende kosten en op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken.

 

 Naar alle veelgestelde vragen