Terug

Wat is het verschil tussen een dienstverleningsdocument en een dienstenwijzer?

Het begrip ‘dienstverleningsdocument’ wordt geregeld verward met het begrip ‘dienstenwijzer’. Wat zijn de verschillen? En welke verplichtingen hebben adviseurs en bemiddelaars?

Het dienstverleningsdocument (DVD) is een standaarddocument dat u voorafgaand aan de dienstverlening aan consumenten moet verstrekken. Dit is het geval bij advies of bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen, bijvoorbeeld bij hypotheken.

Een dienstenwijzer is geen wettelijk voorgeschreven document.

Lees verderNaar alle veelgestelde vragen