Terug

Hoe moet ik de vragen in de DVD-generator beantwoorden bij objectieve analyse??

U hebt in de DVD-generator aangegeven dat u adviseert in producten van andere aanbieders, óf dat u adviseert in producten van andere aanbieders én uw eigen producten. In de DVD-generator dient u daarvoor 2 vragen te beantwoorden voor elke productsoort waarover u adviseert (bijvoorbeeld een annuïtaire hypotheek (AH)).

1.  Hoeveel verschillende producten neemt u in geval van een productsoort mee in uw vergelijking?

Per productsoort waarover u adviseert, moet u het gemiddeld aantal producten invullen dat u doorgaans meeneemt in een productvergelijking. Deze inschatting kunt u bijvoorbeeld baseren op de adviezen die u in het verleden heeft gegeven over AH. Voor bijvoorbeeld een AH bedenkt u hoeveel producten u doorgaans meeneemt in een vergelijking. In onderstaand voorbeeld zou het antwoord op bovenstaande vraag 4 zijn.

afb-1-objectieve-analyse

2.  Geef een schatting in hoeveel gevallen u een productsoort adviseert?

Vervolgens wordt u gevraagd aan te geven in hoeveel gevallen u consumenten een bepaalde productsoort adviseert. Bijvoorbeeld hoeveel consumenten hebben van u het advies gehad een annuïtaire hypotheek af te nemen?

afb-2-objectieve-analyse

Beide vragen dient u voor elke productsoort te beantwoorden waarvan u hebt aangegeven erover te adviseren. Wanneer u over meerdere productsoorten adviseert, hoeven de (schatting)percentages NIET op te tellen tot 100. Het gaat erom hoe vaak u een bepaalde productsoort (gemiddeld genomen) aan een consument adviseert.

Het invoeren van deze gegevens leidt er uiteindelijk toe dat in het DVD wordt weergegeven of er sprake is van een vergelijking van een ‘groot aantal producten, een vergelijking van een ‘beperkt aantal producten’ of dat er sprake is van ‘geen vergelijking’.Naar alle veelgestelde vragen