Terug

Wat wordt verstaan onder een contractuele verplichting?

Er is sprake van een contactuele verplichting  als er een afspraak met de aanbieder is om, in het geval u een bepaalde productsoort adviseert en/of bemiddelt, bij voorkeur te adviseren en/of te bemiddelen in het product van de aanbieder waarmee u de afspraak heeft gemaakt.

Hierbij is het hebben van een aanstelling bij een of meerdere aanbieders of een rekening courant-verhouding niet direct een contractuele verplichting, tenzij er een afspraak met een aanbieder is over het aanbrengen van bepaalde producten bij die aanbieder.

 Naar alle veelgestelde vragen