Terug

Welke informatie moet in het prospectus worden opgenomen over lock-up-overeenkomsten?

Op grond van rubriek 7.4 van Bijlage 11 en vergelijkbare rubrieken van andere bijlagen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 moet in het prospectus informatie worden opgenomen over eventuele lock-up-overeenkomsten.

Het bestaan van een lock-up-overeenkomst is relevante informatie voor bestaande en nieuwe kapitaalverschaffers van een onderneming. Deze informatie geeft de zekerheid dat voor een vooraf vastgestelde periode een bepaald gedeelte van de aandelen niet verhandeld zal worden. Gezien de impact van deze afspraken op de koers van de aandelen is het belangrijk dat deze overeenkomst duidelijk wordt beschreven in het prospectus. Zijn er voorwaarden overeengekomen waaronder de betrokken partijen zich niet aan de lock-up hoeven te houden, dan moet deze mogelijkheid inclusief de voorwaarden ook worden beschreven in het prospectus.

De AFM constateert dat uitzonderingen en/of opschortende voorwaarden op de lock-up regelmatig onvoldoende in het prospectus worden beschreven. Alleen door een duidelijke beschrijving kunnen beleggers een inschatting maken over de mate waarin de lock-up-overeenkomst verzekert dat de aandelen niet op de markt zullen worden aangeboden binnen de afgesproken termijn. In gevallen waarbij de lock-up naar believen (‘full discretion’) van de betrokken partijen opgeheven kan worden, dient de uitgevende instelling te overwegen of de mogelijkheid dat de lock-up-overeenkomst nog voor het einde van de lock-up-periode wordt opgeschort, opgezegd of anderszins buiten toepassing kan worden gesteld, als een afzonderlijke risicofactor moet worden opgenomen in het prospectus.Naar alle veelgestelde vragen