Terug

Welke informatie moet in het prospectus worden opgenomen over beheerders van closed-end beleggingsinstellingen?

Wordt het prospectus opgesteld in het kader van deelnemingsrechten in een instelling voor collectieve belegging van het closed-end type, opgezet als een gemeenschappelijk fonds met een fondsbeheerder, kort gezegd een beleggingsfonds met een aparte beheerder, dan vereist de Prospectusverordening dat ook over de beheerder bepaalde informatie in het prospectus wordt opgenomen.

Het gaat om informatievereisten uit Bijlage 1 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 met betrekking tot de uitgevende instelling die dan in plaats van het beleggingsfonds (zijnde uitgevende instelling) met betrekking tot de beheerder opgenomen moeten worden. Welke informatievereisten uit Bijlage 1 dit precies betreft, is te vinden in de tweede alinea van de introductie van Bijlage 4 van diezelfde Verordening; de afdelingen/rubrieken 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 en 20 van Bijlage 1 zijn dan van toepassing op de beheerder. Daarnaast zijn de informatievereisten opgenomen in rubrieken 2, 4 en 18 van Bijlage 1 van toepassing op zowel de beheerder als op het closed-end beleggingsfonds. Dit betreft onder andere de historische financiële informatie, ook van de beheerder moeten dus door een accountant gecontroleerde jaarrekeningen in het prospectus worden opgenomen.

Let op dat de eerste alinea van de introductie van Bijlage 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 verwijst naar informatievereisten uit Bijlage 1 die voor het fonds gelden. Omdat in geval van beleggingsfondsen met een aparte beheerder de rubrieken uit Bijlage 1 van toepassing zijn op ofwel het fonds, ofwel de beheerder of beide, heeft de AFM voor het gemak daar een speciale verwijzingstabel voor opgesteld (met de titel: ‘Bijlage 1 voor de toepassing van bijlage 4: Registratiedocument collectieve belegging van het closed-endtype). De toepasselijke verwijzingstabellen vindt u hier.

 Naar alle veelgestelde vragen