Terug

Welke producten vallen buiten het toepassingsbereik van de PRIIPs-verordening?

De verordening is onder andere niet van toepassing op de volgende producten:

  • schadeverzekeringsproducten
  • levensverzekeringscontracten waarbij enkel wordt uitbetaald bij overlijden, letsel of ziekte
  • deposito’s (uitgezonderd gestructureerde deposito’s)
  • directe beleggingen in aandelen en obligaties
  • pensioenproducten

In Nederland zal er voor derdepijlerpensioenproducten de verplichting blijven bestaan om een informatiedocument op te stellen en te verstrekken. Zie voor meer informatie Derdepijlerpensioenproducten.Naar alle veelgestelde vragen