Terug

Wat is een vergoedingenstaat?

Een vergoedingenstaat geeft de houder van de betaalrekening inzicht in de kosten die in rekening zijn gebracht voor alle aan een betaalrekening verbonden diensten waarvan gebruik is gemaakt en de rentepercentages die eventueel zijn gehanteerd. Het format van de vergoedingenstaat is door de Europese Bankenautoriteit (EBA) ontwikkeld en door de Europese Commissie vastgesteld. De technische standaarden van het document, met in de bijlage het format, zijn op 11 januari 2018 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Aanbieders van betaalrekeningen zijn verplicht de vergoedingenstaat minimaal eenmaal per jaar te verstrekken aan hun klanten.Naar alle veelgestelde vragen