Terug

PAD - Vergoedingenstaat

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die als belangrijkste doel heeft voor consumenten de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken, overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op de PAD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp.

Veelgestelde vragen over PAD - Vergoedingenstaat

Wat is een vergoedingenstaat?

Een vergoedingenstaat geeft de houder van de betaalrekening inzicht in de kosten die in rekening zijn gebracht voor alle aan een betaalrekening verbonden diensten waarvan gebruik is gemaakt en de rentepercentages die eventueel zijn gehanteerd. Het format van de vergoedingenstaat is door de Europese Bankenautoriteit (EBA) ontwikkeld en door de Europese Commissie vastgesteld. De technische standaarden van het document, met in de bijlage het format, zijn op 11 januari 2018 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Aanbieders van betaalrekeningen zijn verplicht de vergoedingenstaat minimaal eenmaal per jaar te verstrekken aan hun klanten.

Stuur deze vraag door

Per wanneer moeten aanbieders van betaalrekeningen een vergoedingenstaat verstrekken?

Uiterlijk 31 oktober 2019 moet iedere consument die in het bezit is van een betaalrekening zijn eerste vergoedingenstaat ontvangen. Aanbieders van betaalrekeningen kunnen er voor kiezen om de eerste vergoedingenstaat te verstrekken voor de periode van 31 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 en de daaropvolgende vergoedingenstaten gelijk te laten lopen met een volledig kalenderjaar. Dit betekent dat de tweede vergoedingenstaat geldt voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 en begin 2020 wordt verstrekt.

Stuur deze vraag door

Hoe vaak moet een vergoedingenstaat worden verstrekt?

Een consument met een betaalrekening moet jaarlijks minimaal één vergoedingenstaat ontvangen. De eerste vergoedingenstaat moet worden uiterlijk op 31 oktober 2019 worden verstrekt.

Stuur deze vraag door

Wie ontvangen een vergoedingenstaat?

Consumenten die in het bezit zijn van een betaalrekening ontvangen minimaal jaarlijks een vergoedingenstaat.

Stuur deze vraag door

Welke kosten worden vermeld in de vergoedingenstaat?

De vergoedingenstaat vermeldt welke diensten gerelateerd aan de betaalrekening in een bepaalde periode door de consument zijn afgenomen en welke kosten daarvoor door de aanbieder in rekening zijn gebracht aan de consument. Daarnaast worden de debet- en de creditrente vermeld die gedurende het jaar zijn gehanteerd.

Stuur deze vraag door

Welke kosten voor het aanbieden van een creditcard moeten in een vergoedingenstaat worden opgenomen?

Wanneer de aanbieder van de betaalrekening de overeenkomst voor de creditcard met de klant sluit, dan moet de aanbieder de kosten voor het aanbieden van de creditcard vermelden in de vergoedingenstaat. Wanneer de overeenkomst wordt gesloten door een derde, in plaats van met de aanbieder, dan komen de kosten voor het aanbieden van de creditcard niet terug in de vergoedingenstaat.

Stuur deze vraag door

Mag worden afgeweken van het Europees gestandaardiseerde format voor de vergoedingenstaat?

Nee. Voor de vergoedingenstaat moet worden voldaan aan de technische standaarden zoals gepubliceerd in het het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 januari 2018.

Stuur deze vraag door

Mag een aanbieder van een betaalrekening naast de vergoedingenstaat andere overzichten verstrekken?

Het is toegestaan om aan consumenten naast de vergoedingenstaat andere overzichten te verstrekken die informatie geven over de kosten die in rekening zijn gebracht voor de aan de betaalrekening gekoppelde diensten.

Stuur deze vraag door

Mag in de vergoedingenstaat reclame worden opgenomen?

Nee. Het is niet toegestaan om reclame-uitingen op te nemen in de vergoedingenstaat.

Stuur deze vraag door

Mag in de vergoedingenstaat gebruik worden gemaakt van merknamen die worden gebruikt voor het aanduiden van betaaldiensten?

Het is toegestaan om merknamen te gebruiken in de vergoedingenstaat. Hiervoor geldt dat deze direct moeten volgen na de gestandaardiseerde term uit de nationale lijst. Merknamen moeten tussen haken worden vermeld.

Stuur deze vraag door