Terug

PAD - Informatiedocument betreffende de vergoedingen

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die als belangrijkste doel heeft voor consumenten de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken, overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op de PAD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp.

Veelgestelde vragen over PAD - Informatiedocument

Wat is een informatiedocument betreffende de vergoedingen?

Het informatiedocument betreffende de vergoedingen geeft een consument die een betaalrekening wil openen inzicht in de tarieven voor diensten die aan de betaalrekening zijn verbonden. In het informatiedocument zijn alleen de diensten opgenomen die voorkomen in de nationale lijst.

Het format van het informatiedocument is door de Europese Bankenautoriteit (EBA) ontwikkeld en door de Europese Commissie vastgesteld. De technische standaarden van het document, met in de bijlage het format voor het informatiedocument, zijn op 11 januari 2018 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Stuur deze vraag door

Per wanneer moeten informatiedocumenten betreffende de vergoedingen worden verstrekt?

Vanaf 31 oktober 2018 moeten aanbieders van betaalrekeningen aan consumenten die een betaalrekening willen openen een informatiedocument betreffende de vergoedingen verstrekken. Dit kan op papier of via een andere duurzame drager. Aanbieders van betaalrekeningen moeten ervoor zorgen ervoor dat potentiële klanten ruim voordat een contract voor een betaalrekening wordt aangegaan, beschikken over het informatiedocument.

Stuur deze vraag door

Welke marktpartijen moeten informatiedocumenten betreffende de vergoedingen verstrekken?

Alle aanbieders van betaalrekeningen waar geldmiddelen op geplaatst kunnen worden, contanten van kunnen worden opgenomen en betalingstransacties van uitgevoerd of op ontvangen kunnen worden, moeten informatiedocumenten betreffende de vergoedingen verstrekken.

Stuur deze vraag door

Welke diensten moeten aanbieders van betaalrekeningen opnemen in het informatiedocument betreffende de vergoedingen?

Het informatiedocument betreffende de vergoedingen bevat alle diensten die zijn opgenomen in de nationale lijst. Per aangeboden dienst wordt gespecificeerd welke kosten bij consumenten in rekening worden gebracht wanneer zij deze dienst afnemen. Diensten die niet zijn opgenomen in de nationale lijst, staan niet in het informatiedocument.

Stuur deze vraag door

Welke kosten voor het aanbieden van een creditcard worden opgenomen in het informatiedocument betreffende de vergoedingen?

Wanneer de aanbieder van de betaalrekening de overeenkomst voor de creditcard met de klant sluit, dan moet de aanbieder de kosten voor het aanbieden van de creditcard vermelden in het informatiedocument betreffende de vergoedingen. Wanneer de overeenkomst wordt gesloten door een derde, in plaats van de aanbieder van de betaalrekening, dan komen de kosten voor het aanbieden van de creditcard niet terug in het informatiedocument.

Stuur deze vraag door

Moet voor ieder betaalpakket en ieder type rekening een apart informatiedocument betreffende de vergoedingen worden aangeboden?

Aanbieders van betaalrekeningen stellen in ieder geval voor alle betaalrekeningen die zij aanbieden een informatiedocument betreffende de vergoedingen op. Dit geldt ook voor betaalrekeningen die aangeboden worden in de vorm van betaalpakketten die inhoudelijk van elkaar verschillen, omdat deze bijvoorbeeld zijn gericht op specifieke klantgroepen.

Stuur deze vraag door

Mag reclame worden opgenomen in een informatiedocument betreffende de vergoedingen?

Het is niet toegestaan om reclame te verwerken in een informatiedocument betreffende de vergoedingen.

Stuur deze vraag door

Mag worden afgeweken van het Europees gestandaardiseerde informatiedocument?

Nee. Voor het informatiedocument betreffende vergoedingen moet worden voldaan aan de standaarden zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 januari 2018.

Stuur deze vraag door

Hoe worden diensten van de nationale lijst die niet worden aangeboden bij een aanbieder vermeld in informatiedocumenten betreffende de vergoedingen?

Als een dienst van de nationale lijst niet wordt aangeboden bij een betaalrekening, dan wordt deze opgenomen in het informatiedocument betreffende de vergoedingen in combinatie met de tekst ‘niet beschikbaar’.

Stuur deze vraag door

Is het toegestaan om aanvullende informatie op te nemen in een informatiedocument betreffende de vergoedingen?

Het is toegestaan om informatie die direct gerelateerd aan de aangeboden diensten op te nemen in het informatiedocument. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van voetnoten waarin bijvoorbeeld wordt vermeld dat kosten voor bepaalde diensten kunnen fluctueren. Ook is het toegestaan om in de elektronische templates hyperlinks op te nemen. Het toevoegen van reclame of hyperlinks naar reclames is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Stuur deze vraag door