Terug

Kan een openbaar bod worden gewijzigd?

Vóórdat een openbaar bod is uitgebracht (dwz. vóórafgaand aan publicatie van het biedingsbericht, zie artikel 10 Bob) staat het de bieder vrij zijn voornemens ten aanzien van het aangekondigde openbaar bod aan te passen, mits met inachtneming van de bepalingen van marktmisbruik (zie ook artikel 4 Bob, waaronder het openbaar maken van koersgevoelige informatie).

Door algemeen verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht is het bod - onherroepelijk - uitgebracht. Dat wil zeggen dat een door publicatie van het biedingsbericht uitgebracht openbaar bod niet kan worden aangepast of gewijzigd, noch kan worden ingetrokken (bekijk de "Zie ook" link hiervoor). Uitzonderingen op de regel van onherroepelijkheid van een openbaar bod zijn:

  • de éénmalige mogelijkheid om de aanmeldingstermijn te verlengen (artikel 15 lid 1 Bob); of
  • de éénmalige mogelijkheid de biedprijs te verhogen (artikel 15 lid 4 Bob); of
  • aanpassing van de in het biedingsbericht opgenomen aanmeldingstermijn aan de aanmeldingstermijn van een concurrerende bod (artikel 15 lid 5 Bob); of
  • indien definitief komt vast te staan dat één van de bij het openbaar bod gestelde voorwaarden waarvan de nakoming van het openbaar bod afhankelijk is gesteld niet wordt vervuld, kan de bieder besluiten dat het openbaar bod vervalt (artikel 12 lid 3 Bob).

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de  nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012. Naar alle veelgestelde vragen