Terug

Geldt de vrijstelling van artikel 56a Vrijstellingsregeling ook ten aanzien van de artikelen 5:76 en 5:79 Wft?

Ja, bieders die op grond van artikel 56a Vrijstellingsregeling Wft zijn vrijgesteld van het in artikel 5:74 lid 1 Wft opgenomen verbod tot het uitbrengen van een openbaar bod, zijn daarmee ook vrijgesteld van het bepaalde in de artikelen 5:76 en 5:79 Wft; dwz. de gedragsregels zoals opgenomen in het Bob, waaronder publicatie biedingsbericht. Voor de goede orde: in geval van een verplicht bod kan geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van artikel 56a Vrijstellingsregeling Wft.Naar alle veelgestelde vragen