Terug

Is verwijzing naar de vindplaats van het biedingsbericht gewenst in openbare mededelingen die gepubliceerd worden in verband met de algemeen verkrijgbaarstelling van het goedgekeurde biedingsbericht of daarna?

De openbare mededeling betreffende algemeen verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht op grond van artikel 10 lid 3 Bob en elke andere openbare mededeling met betrekking tot het openbaar bod welke daarna door de bieder wordt gepubliceerd, dient een verwijzing te bevatten naar het goedgekeurde biedingsbericht op grond van artikel 5:74 lid 4 Wft. Het persbericht over de verkrijgbaarstelling dient ook de vindplaats te vermelden. In het kader van de duidelijkheid van persberichten en transparantie voor de markt is de AFM van mening dat ook in elke andere openbare mededeling met betrekking tot het openbaar bod waarin verwezen wordt naar het goedgekeurde biedingsbericht, de vindplaats van het biedingsbericht vermeld dient te worden alsmede waar dit kosteloos kan worden opgevraagd.Naar alle veelgestelde vragen