Terug

Is het noodzakelijk om in persberichten het relevante artikel te vermelden op grond waarvan het betreffende persbericht wordt gepubliceerd?

Ja, de AFM is van mening dat ten behoeve van de duidelijkheid voor de markt in een op grond van de Biedingsregels te publiceren persbericht duidelijk dient te worden vermeld: het relevante artikel mèt het relevante artikellid èn de relevante subparagraaf (bijv. "dit is een persbericht op grond van artikel 7 lid 1 sub a Besluit openbare biedingen Wft").



Naar alle veelgestelde vragen