Terug

Kan een deel van het ingevolge artikel 8 Bob goedgekeurde biedingsbericht worden uitgezonderd van goedkeuring door de AFM?

Nee, ingevolge artikel 8 Bob keurt de AFM een biedingsbericht goed nadat zij deze heeft getoetst en:

  • hierin alle gegevens zijn opgenomen die voor een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende persoon van belang zijn voor het vormen van een verantwoord oordeel over het openbaar bod, waaronder de informatie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 onder sub a, sub b, sub c of sub d (volledigheid), en
  • de in het biedingsbericht opgenomen gegevens (zowel de verplichte ‘volledigheids’informatie (zie hiervoor) als de overige in het biedingsbericht opgenomen informatie) niet met elkaar in strijd zijn  of in tegenspraak met overige bij de AFM aanwezige informatie omtrent de doelvennootschap of de bieder, en in een voor een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende persoon begrijpelijke vorm worden gepresenteerd (begrijpelijkheid / consistentie).

Er kunnen derhalve niet bepaalde hoofdstukken of paragrafen (met vrijwillig opgenomen informatie) in het goedgekeurde biedingsbericht worden uitgezonderd van het verzoek tot goedkeuring.

Onder omstandigheden is het wel mogelijk om het goedgekeurde biedingsbericht tegelijkertijd met andere informatie die een bieder of een doelvennootschap met het biedingsbericht aan de aandeelhouders wenst te verstrekken aan aandeelhouders beschikbaar te stellen, mits de vorm daarbij niet tot onduidelijkheid kan leiden (daarbij niet de schijn wordt gewekt dat de tegelijk met het biedingsbericht verstrekte informatie onderdeel uitmaakt van het goedgekeurde biedingsbericht).Naar alle veelgestelde vragen