Terug

Wat verstaat de AFM onder een termijn van een week?

De AFM berekent een week op basis van 7 x 24 uur. Als een bieder bijvoorbeeld de minimale aanmeldingstermijn van vier weken wil aanhouden en de termijn start op een dinsdag om 9:00 uur, dan moet de aanmeldingstermijn minimaal tot 9.00 uur op de dinsdag vier weken later zijn opengesteld (de aanmeldingstermijn mag ook op een later tijdstip eindigen, omdat het hier een minimale termijn betreft).

Als een bieder bijvoorbeeld een na-aanmeldingstermijn wil open stellen, mag deze maximaal twee weken duren. Start de termijn op een vrijdag om 10.00 uur dan dient de termijn uiterlijk op de vrijdag twee weken later om 10.00 uur te eindigen (of eerder, aangezien het hier om een maximale termijn gaat).Naar alle veelgestelde vragen