Terug

Wanneer moet een accountantsverklaring op grond van Bijlage B paragraaf 2 item 2.2 Bob "voorzover deze is afgegeven" worden opgenomen?

Bijlage B par. 2, item 2.2 Bob vereist een accountantsverklaring omtrent de informatie als bedoeld in 2.1 (vergelijkend financieel overzicht), "voorzover deze is afgegeven". De in 2.1 bedoelde informatie zal vrijwel steeds specifiek voor het biedingsbericht dienen te worden opgesteld en de betreffende accountantsverklaring zal aldus niet standaard beschikbaar zijn.

Onder "voorzover deze is afgegeven" dient derhalve te worden verstaan dat in beginsel altijd de betreffende accountantsverklaring dient te worden opgenomen, tenzij de bieder onderbouwd kan aantonen niet over een dergelijke accountantsverklaring te kunnen beschikken (bijv. in bijzondere omstandigheden bij een vijandig bod).

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de  nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen