Terug

Wie is de bevoegde autoriteit ten aanzien van het verplichte bod?

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam is de bevoegde autoriteit ten aanzien van:

(1) een verzoek tot vaststelling van de verplichting om een verplicht bod uit te brengen (waaronder beoordeling van de kwalificatie “personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld” als bedoeld in de artikelen 1:1 en 5:70 Wft), en

(2) een verzoek tot aanpassing van de billijke prijs
 De AFM heeft ten aanzien van bovengenoemde aspecten geen bevoegdheid, noch heeft de AFM de mogelijkheid om een verzoek zoals onder (1) of (2) hiervoor bedoeld aan de Ondernemingskamer voor te leggen.

Vanaf het moment van aankondiging van een verplicht bod is de AFM ten aanzien van de andere dan de hiervoor genoemde aspecten de bevoegde toezichthouder (zoals ook geldt bij een 'vrijwillig' bod).Naar alle veelgestelde vragen