Terug

Wat is de rol van de AFM bij "certain funds"?

De AFM doet geen due diligence onderzoek in verband met de (aanwezigheid van) financiering. De AFM toetst de openbare mededeling omtrent "certain funds" op basis van de vereiste transparantie zoals hiervoor beschreven.

Nota van Toelichting Bob: "Verwacht mag worden dat de bieder uiteen zal zetten waarom naar zijn inzicht de voorgenomen uitgifte zal slagen of hoe hij op andere wijze voldoendemiddelen zal opbrengen om het bod gestand te doen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden omschreven welke voorbereidingen voor het slagen van de uitgifte door hem zijn getroffen en, wanneer het een uitgifte van aandelen betreft die dient ter financiering van het bod, of derden zich contractueel hebben geboden of garant gesteld om de uitgifte van aandelen te doen slagen. Bedacht dient ten slotte te worden dat de in dit artikel opgenomen plicht voor het aanwezig zijn van “certain funds” met name van belang is voor de rechthebbenden op de effecten waarop het bod ziet. Zij moeten beoordelen hoe reëel het aangekondigde bod is."Naar alle veelgestelde vragen