Terug

Welke ingewonnen adviezen dienen in het biedingsbericht te worden opgenomen?

Ingevolge Bijlage A par.1, item 12 Bob dienen alle schriftelijke adviezen die door de bieder zijn ingewonnen ter voorbereiding van of over de redelijkheid van het openbaar bod in het biedingsbericht te worden weergegeven (onder vermelding van de overige in dit item 12 bedoelde informatie). Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat die informatie in het biedingsbericht beschikbaar komt die voor een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende persoon van belang is voor het vormen van een verantwoord oordeel over het in het betreffende biedingsbericht beschreven openbaar bod. Dit kan dus ook gelden voor adviezen van bijvoorbeeld advocaten.

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de  nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen