Terug

Hoe dien ik een aanvraag in voor goedkeuring van een biedingsbericht cq. paspoort van een goedkeuring?

Aanvraag voor goedkeuring en/of paspoort van een goedkeuring dient als volgt te geschieden:

  • schriftelijk verzoek met dagtekening aan de AFM, met daarin:
  • naam en adres aanvrager,
  • ondertekening door of namens de aanvrager,
  • beschrijving van de beschikking (verzoek goedkeuring en/of paspoort) welke wordt verzocht,
  • met overlegging van de gegevens en documentatie zoals bedoeld in artikel 5:76 Wft jo. artikel 8 Bob,
  • met toezending van de ingevulde exemplaren van de toepasselijke verwijzingstabellen.

De schriftelijke aanvraagbrief dient te worden verzonden per fax of post aan:

Toezicht Openbare Biedingen
Autoriteit Financiƫle Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
fax: 020 797 3808

De gegevens en documentatie zoals bedoeld in artikel 5:76 Wft jo. artikel 8 Bob en de ingevulde verwijzingstabellen kunnen worden gezonden aan: openbare.biedingen@afm.nl.Naar alle veelgestelde vragen