Terug

Moet ik een aandelenfonds dat belegt in Europese small caps in klasse 6 indelen?

Ja. Hoewel in klasse 5 wordt gesproken over ‘grote’ bedrijven, moet een aandelenfonds dat belegt in Europese small caps in klasse 6 ingedeeld worden. Er is namelijk bewust voor gekozen het beleggen in kleine bedrijven (dat immers meer volatiliteit kent) in een hogere risico-categorie te plaatsen (bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen