Terug

Hoe ga ik om met fondsen die niet aansluiten bij de in bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft genoemde beleggingsklassen?

In paragraaf  1 ‘Bepaling beleggingsklasse’ van bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat beschreven dat ‘het bovenstaande een handvat geeft voor het bepalen van de categorie op basis waarvan het voorbeeld rendement moet worden berekend. Er kunnen wellicht beleggingen zijn die buiten deze categorieën vallen. In dat geval moet aangesloten worden bij die categorie die de meeste overeenkomsten vertoont met de concrete belegging.Naar alle veelgestelde vragen