Terug

Wanneer een mixfonds een strategische asset allocatie als benchmark heeft van 70% aandelen en 30% obligaties, maar in de praktijk de asset allocatie tijdelijk beperkt daarvan kan afwijken (bijvoorbeeld naar 71/29), moet het fonds dan ingedeeld worden in klasse 4 (mixfonds) of klasse 5 (overwegend aandelen)? Met andere woorden is bij het vaststellen van de beleggingsklasse de benchmark van het fonds leidend of de praktijksituatie die zich mogelijk kan voordoen?

In beginsel moet het beleggingsbeleid (bijvoorbeeld het in grote lijnen volgen van een benchmark) als leidend worden beschouwd en niet een mogelijke incidentele overschrijding van de 70%- grens (bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiƫle ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen