Terug

Kan uit bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) voor beleggingsinstellingen worden afgeleid dat het alleen noodzakelijk is om beleggingsklasses te bepalen als er gebruik wordt gemaakt van de GUISE op basis van de tabellen zoals opgenomen in bijlage 4 NRgfo?

Ja, dat klopt. Het is voor beleggingsinstellingen toegestaan om gebruik te maken van fondsspecifieke parameters μ en σ indien de instelling over genoeg fondsspecifieke historie beschikt (bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen