Terug

In de voorbeeld financiële bijsluiter voor lijfrenteverzekeringen zie ik informatie over verzekeringspremie, overige kosten en kosten bij eerder beëindigen. Wat moet ik hieronder verstaan?

In artikel 3:8, lid, 5, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) is beschreven wat onder verzekeringspremie, overige kosten en kosten bij eerder beëindigen wordt verstaan:

a. bij ‘verzekeringspremie’ de hoogte van de gezamenlijke premies voor overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking en eventueel andere tot complexe producten behorende verzekeringen;

b. bij ‘bij eerder beëindigen’ de bedragen die de aanbieder van het complex product in rekening brengt bij of ten laste laat komen van de consument die verband houden met diens beëindiging van het complex product vóór afloop van de contractuele looptijd, exclusief rentedervingskosten;

c. bij ‘overige kosten’ het saldo van de totale kosten onder aftrek van de premie bedoeld onder a en de kosten van beëindiging bedoeld onder b en

d. de som van de bedragen als bedoeld onder a tot en met c (totale kosten).

Het gaat bij de informatie in de voorbeeld financiële bijsluiter om een voorbeeld. De ‘maatmens’-financiële bijsluiter moet een goede afspiegeling zijn van het product. Dit geldt ook voor de kosten in de financiële bijsluiter. Als er sprake is van kosten, moet een financiëledienstverlener deze kosten in daarvoor gehanteerde categorieën weergeven.Naar alle veelgestelde vragen