Terug

Hoe moet ik artikel 3:24, sub b, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft interpreteren?

Artikel 3:24, sub b, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) schrijft voor dat alle overige kosten moeten worden toegelicht.Naar alle veelgestelde vragen